Monthly Archives - مرداد ۱۳۹۷

تابستان و روغن زیتون
خواص درمانی روغن زیتون

روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “

روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “
 
در تابستان با روغن زیتون بــرنــزه شــوید
روغـن زیتـون غـنی از ویتـامــین E بوده و از آن جـایی که ســرشـار از آنتــی اکســیدان اســت، نه تنـــها پوســت را مــرطــوب می کند بلـکه باعــث می شــود که هنگام آفتاب گرفتن در تابستان ،بـرنـزه شــدن پوست به رنگ کاملا طبیعی و طلایی باشد و همــه جــای پوســت به یک انــدازه زیبــا دیده شـود. همچنین برای گـرفـتن نتیجـه بهـتر می […]

همه چیز درباره برنزه کردن
همه چیز درباره برنزه کردن
همه چیز درباره برنزه کردن با روغن زیتون
همه چیز درباره برنزه کردن در تابستان

همه چیز درباره برنزه کردن و مراقبت کردن از پوست در تابستان !

همه چیز درباره برنزه کردن و مراقبت کردن از پوست در تابستان !
 
برنزه شدن ،مراقبت کردن و نگهداری از پوست در تابستان با روغن زیتون
 
شاید استفاده از روغن زیتون بر روی پوست قابل تصور نباشد در حالیکه روغن زیتون اصل یکی از بهترین محافظ های پوست در برابر گرد و غبار و آفتاب است. با شستشوی صورت و خشک نگه داشتن آن پوست خراب شده و مستعد ترک خوردگی میشود. لایه بسیار نازک روغن زیتون فرابکر گل زیتون بر […]