Monthly Archives - تیر ۱۳۹۷

غذای ترکی

مافین گوشت ترکی ; با روغن زیتون طعم سیر

مافین گوشت ترکی با روغن زیتون طعم سیر  
آشپزی با روغن زیتون ; گل زیتون
آیا میخواهید پذیرایی سالم و مطبوعی داشته باشید؟ با روغن زیتون شروع کنید! از روغن زیتون فرابکر گل زیتون به عنوان چاشنی و طعم دهنده ای لذیذ در پخت و پز استفاده نمایید. همچنین میتوانید روغن زیتون تصفیه شده گل زیتون را برای سرخ کردن و پخت غذایی سالم به جای دیگر روغن ها استفاده کنید.روغن زیتون بکر درجه یک گل زیتون برای مصرف شماست که ترجیح میدهید بوی کمتری در […]

فرق روغن زیتون فرابکر با روغن زیتون تصفیه شده

مقایسه روغن زیتون فرابکر با روغن زیتون تصفیه شده ; جدول مقایسه روغن زیتون

جدول مقایسه : روغن زیتون فرابکر ( اکسترا ویرجینExtra Virgin ) با روغن زیتون تصفیه شده ( ریفایند Refined )
گل زیتون ،گل سلامتی
روغن زیتون بهترین جایگزین کره-روغن زیتون به جای-کره-

روغن زیتون سرخ کردنی /آیا می توان روغن زیتون را برای سرخ کردن استفاده کرد؟

خوراک مرغ با روغن زیتون

مرغ سرخ شده و سبزیجات با : روغن زیتون (طعم سیر)

مرغ سرخ شده و سبزیجات با روغن زیتون طعم دار سیر  
آیا میخواهید پذیرایی سالم و مطبوعی داشته باشید؟ با روغن زیتون شروع کنید! از روغن زیتون فرابکر گل زیتون به عنوان چاشنی و طعم دهنده ای لذیذ در پخت و پز استفاده نمایید. همچنین میتوانید روغن زیتون تصفیه شده گل زیتون را برای سرخ کردن و پخت غذایی سالم به جای دیگر روغن ها استفاده کنید.روغن زیتون بکر درجه یک گل زیتون برای مصرف شماست که ترجیح میدهید بوی کمتری در غذا حس کنید […]