گل زیتون ; اسپانسر دوره تشریفات بین الملل

سر آشپز بین المللی
روغن زیتون طعم دار

گل زیتون ; اسپانسر دوره تشریفات بین الملل

گل زیتون ; اسپانسر دوره تشریفات بین الملل

🔺️آذر 1397 اولین دوره تشريفات بين الملل نيز با همراهى جمعى از نيك انديشان و دست اندركاران صنعت رستوراندارى كشور و همچنين برگزيدگان منتخب هتلهاى هما از سراسر كشور با مساعدت اسپانسرهاى اين همايش ،واحد آموزش گروه هتلهاى هما و شركت كاله و شرکت فراز راهبر صبا (روغن زيتون گل زيتون) برگزار گرديد و خاطره اى خوش در اين صنعت ديرينه رقم زد.
باسپاس فروان از استاد گرامی جناب آقای علا پیشرو ، سرآشپز سالواتوره و همه دوستان و همکاران متعهد و دلسوز صنعت رستورانداری و غذا  در دوره تشریفات بین الملل ⚘
طعم مدیترانه را با روغن زیتون گل زیتون بچشید .✔

دوره تشریفات

دوره تشریفات بین الملل

Share this post