چربیها و /روغنهای سالم مناسب برای سحری در (ماه رمضان)

روغن های سالم

چربیها و /روغنهای سالم مناسب برای سحری در (ماه رمضان)

چربیها و /روغنهای سالم مناسب برای سحری در (ماه رمضان)

 

*روغن زیتون، روغن نارگیل        *آواکادو، زیتون، نارگیل         *بادام، گردو و دیگر مغزها

*دانــه هــا (تخــم شــربتی، کــتان، کـدو، آفتابگــردان، غــیره)

*قزل آلا و دیگر ماهی های چرب (البته اگر می توانید این غذاها را سحر بخورید.)

*کــره و روغــن حیــوانی (گرفته شده از شیر گاوهایی که با علف تغذیه می شوند.

خـواص ترکیب روغــن زیتــون و جـوانه گندم (مناسب برای سحری مـاه رمضـان)

گل زیتون گل سلامتی

دستور پخت: سوپ مقوی،برای افطار

Share this post