نوروزمبارک-نوروزتان پیروز ! هر روزتان نوروز !

سال نو مبارک !

نوروزمبارک-نوروزتان پیروز ! هر روزتان نوروز !

نوروز مبارک ! نوروزتان مبارک! نوروزتان پیروز ! هر روزتان نوروز !

سال 1396 مبارک ! 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

تیم “گل زیتون” سال نو را به همراهان همیشگی و حامیان سلامتی تبریک می گوید !

بوي جان مي آيد اينک از نفس هاي بهار

دستهاي پر گل اند اين شاخه ها ؛ بهر نثار

با پيام دلکش ‘ نوروزتان پيروز باد ‘

با سرود تازه ‘ هر روزتان نوروز باد ‘

شهر سرشار است از لبخند ؛ از گل ؛ از اميد

تا جهان باقي ست اين آئين جهان افروز باد

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🙏🏻

 

 

Share this post