روغن زیتون طعم سیر/ با فلفل کبابی خوشمزه

روغن زیتون طعم سیر با فلفل کبابی خوشمزه فلفل دلمه ای های کباب شده با روغن زیتون فرابکر گل زیتون (با طعم سیر)  فلفل دلمه ای در چند رنگ مختلف ۶ عدد  سیر ۸ حبه متوسط  روغن زیتون فرابکر گل زیتون با طعم سیر به میزان لازم  مخلوط نمک و فلفل … ادامه خواندن روغن زیتون طعم سیر/ با فلفل کبابی خوشمزه