پوستر روغن زیتون گل زیتون در مجله هنر آشپزی به مناسبت “شب یلدا”

پوستر روغن زیتون گل زیتون در مجله هنر آشپزی به مناسبت “شب یلدا”

پوستر روغن زیتون گل زیتون در مجله هنر آشپزی به مناسبت “شب یلدا”

باور به نور و روشنایی است ،
که شام تیره ،از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد
یلدا مبارک !

گل زیتون ،گل سلامتی

روغن زیتون ۵۰۰ سی سی فرابکر گل زیتون در مجله هنر آشپزی ۱۴۶

کباب-کریسمس (با گوشت گوساله و فلفل)

Share this post