پوستر روغن زیتون گل زیتون در مجله هنر آشپزی به مناسبت “شب یلدا”

پوستر روغن زیتون گل زیتون در مجله هنر آشپزی به مناسبت “شب یلدا”

پوستر روغن زیتون گل زیتون در مجله هنر آشپزی به مناسبت “شب یلدا”

باور به نور و روشنایی است ،
که شام تیره ،از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد
یلدا مبارک !

گل زیتون ،گل سلامتی

روغن زیتون 500 سی سی فرابکر گل زیتون در مجله هنر آشپزی 146

کباب-کریسمس (با گوشت گوساله و فلفل)

Share this post