روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “

روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “   در تابستان با روغن زیتون بــرنــزه شــوید روغـن زیتـون غـنی از ویتـامــین E بوده و از آن جـایی که ســرشـار از آنتــی اکســیدان اســت، نه تنـــها پوســت را مــرطــوب می کند بلـکه باعــث می شــود که هنگام آفتاب گرفتن در … ادامه خواندن روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “