روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “

تابستان و روغن زیتون
خواص درمانی روغن زیتون

روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “

روغن زیتون در تابستان ! ” از برنزه شدن تا درمان آفتاب سوختگی “

 

در تابستان با روغن زیتون بــرنــزه شــوید

روغـن زیتـون غـنی از ویتـامــین E بوده و از آن جـایی که ســرشـار از آنتــی اکســیدان اســت، نه تنـــها پوســت را مــرطــوب می کند بلـکه باعــث می شــود که هنگام آفتاب گرفتن در تابستان ،بـرنـزه شــدن پوست به رنگ کاملا طبیعی و طلایی باشد و همــه جــای پوســت به یک انــدازه زیبــا دیده شـود. همچنین برای گـرفـتن نتیجـه بهـتر می توان کمـی روغـن زیتـون گل زیتون را با آب هـویج ترکـیب کـرد تا رنگ بـرنـزه پوسـت تیــره تــر شــود.

 

 

 در تابستان و همه فصول با روغن زیتون سوزش آفتاب سوختگی و گزش را  تسکین دهید و درمان کنید

تسـکین درد و ســوزش سـوختگی‌ها، درمان آفـتاب زدگی در تابستان  و سـرمـازدگـی در زمستان،

تسکین گــزش حشـرات، مار و عقـرب از دیگر خـواص بی شمار روغـن زیتون خالص گل زیتون  است.

 

روغن زیتون گل زیتون ، نسخه ای برای تمام فصول

 

همه چیز درباره برنزه کردن و مراقبت کردن از پوست در تابستان !

Share this post