روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد_گل زیتون

روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

🔵استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و …. به کار می‌رود.

🔵 اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه‌های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقراین سازمان در ژنو می‌باشد.

✅ از سال ۱۹۷۰ ، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد.

تیم روغن زیتون گل زیتون روز جهانی استاندارد را تبریک می گوید.

Share this post