دعوتنامه نمایشگاه آگروفود ۲۰۱۷

دعوتنامه نمایشگاه اگروفود

دعوتنامه نمایشگاه آگروفود ۲۰۱۷

از شما دعوت میشود از غرفه روغن زیتون گل زیتون در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و ماشین آلات و صنایع وابسته (آگروفود)  بازدید نمایید . سالن ۸ و ۹ غرفه ۴۵
۲ تا ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ تا ۱۸

دهمین-جشنواره-غذای-سالم/گزارش تصویری گل زیتون

http://www.golzeytoon.com/روغن-زیتون-دنیای-تغذیه

غرفه گل زیتون -گزارش تصویری نمایشگاه آگروفود ۱۳۹۶

Share this post