افسانه-(درخت زیتون)

افسانه های زیتون

افسانه-(درخت زیتون)

افسانه-(درخت زیتون)

🌿افسانه ها می گویند درخت زیتون هدیه ای بود از سوی الهه آتنا به بشریت. هومر از روغن زیتون به عنوان طــلای مایع یاد کرده و توماس جفرسون آن را گرانبهاترین هدیۀ بهشت دانسته است. قرن ها بود که اهدای روغن زیتون، یک گنجینۀ دلپذیر محسوب می شد. افراد خوش خوراک، هرگز نتوانستند این مایع طـلایی دلپذیر را به طور کامل فراموش کنند، اما در سال های اخیر، دانش نوینی از کاربردهای روغن زیتون به دنیا آمده است. در این سال ها، علم چشم تحقیق خود را بر این موضوع   متمرکز کرده و مطالعات بسیاری تنها این نظریه را که روغن زیتون ماده ای شگفت انگیز با فواید متعدد است، تقویت کرده اند.

 🌿گل زیتون، گل سلامتی🌿

Share this post