خـواص روغـن زیتـون در تابستان و زمستان که نمیدانستید !

خواص روغن زیتون و درمان آفتاب سوختگی و...

خـواص روغـن زیتـون در تابستان و زمستان که نمیدانستید !

خـواص روغـن زیتـون در تابستان و زمستان که نمیدانستید !

روغن زیتون علاوه بر جنبه خوراکی و سلامتی خواصی دارد که شاید نمیدانستید !

 تسـکین درد و ســوزش سـوختگی‌ها، درمان آفـتاب زدگی و سـرمـازدگـی،گــزش حشـرات، مار و عقـرب  از دیگر خـواص بی شمار  روغـن زیتون است.

گل زیتون، گل سلامتی

http://www.golzeytoon.com/ماساژ-با-روغن-زیتون

Share this post