تقویم مهر ماه 1395 آغاز فصل پاییز

تقویم مهر ماه 1395 آغاز فصل پاییز

فصل_پاییز ??? با آغاز پاییز هوا خنک تر و بوی پاییز را می دهد . در این ایام روزها هر روز کوتاه تر از دیروز ، هوا منقلب ، اغلب غبار آلود و تدریجا بروز آثار خزان کم و بیش در مکان های خنک تر به چشم می خورد .
فصل پاییز با همه ی زیباییهای خاص خودش اثر ویژه خود را بیشتر بر #تندرستی و جسم افراد مسن تر بروز می دهد .
درد های رماتیسمی ، گرفتگی عضلات ، گریپ و سرماخوردگی ، کاهش راندمان کاری همه و همه مشهود است .
بعضی افراد با شروع این فصل دچار نوعی افسردگی و بد خلقی و حتی منزوی میشوند.
بسیاری هم مبتلا به آلرژی پاییزی می گردند. در فصل پاییز هوا بارانی و سرد و مرطوب می گردد. که باید با تدابیری که اندیشیده می شود به استقبال این فصل رنگین رفت .

“گروه تحقیقات جامعه گیاه درمانی ایران”

?در تهیه غذاهای سالم روغن زیتون را جایگزین کنید و سلامتی را به خانواده خود هدیه دهید.
گل زیتون ، گل سلامتی ? ? ?

101 کاربرد روغن زیتون :
http://www.golzeytoon.com/101-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d8%b2%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86

Share this post