تفاوت روغن زیتون (olive oil) و روغن تفاله زیتون خام (curd pomace olive oil)

تفاوت روغن زیتون (olive oil) و روغن تفاله زیتون خام (curd pomace olive oil)

تفاوت روغن زیتون  (olive oil) و روغن تفاله زیتون خام (curd pomace olive oil)

روغن زیتون از میوه درخت زیتون بدون استفاده از حلال یا سایر فرآیندهای شیمیایی به روش پرس سرد استخراج می شود اما روغن تفاله زیتون خام از تفاله میوه زیتون و به وسیله مواد شیمیایی به روش پرس داغ استخراج می شود که از درجه و کیفیت کمتری نسبت به روغن زیتون برخوردار است.

روغن زیتون فرابکر و بکر با کیفیت بالا برای مصارف انسانی از قبیل پخت و پز، ماساژ، آروماتراپی، لوازم آرایشی و صابون مورد استفاده قرار می گیرد. اما روغن تفاله زیتون خام تنها برای اهداف صنعتی مناسب است.
در صورتیکه روغن تفاله زیتون تصفیه شود و با روغن زیتون بکر مخلوط گردد، برای مصارف سرخ کردن و پخت و پز مورد استفاده قرار می گیرد؛ که این روغن دارای برخی از مزایای سلامتی و ویژگی های روغن زیتون بکر را داراست. با این حال، روغن زیتون بکر با کیفیت و گرید برتر، محصول بهتری از روغن تفاله زیتون است.

گل زیتون ،گل سلامتی

 

Share this post