تاریخچه روغن زیتون

تاریخچه روغن زیتون

 

درخت زیتون هزاران سال برای مردم مدیترانه مقدس به شمار می رفته، به روایتی ایران (پارس) اردن و اطراف نیل محل رشد درخت زیتون بوده اند.

برخی معتقدند کشت درخت زیتون به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح هم می رسد.

چیزی که با قاطعیت می توان گفت این است که رویش و کشت زیتون قدمت بسیار زیادی دارد و حتی تاریخ رویش آن به شرق مدیترنه مربوط بوده و بعدها در سمت غرب رواج پیدا کرده است.

هومر شاعر نامدار یونانی، روغن زیتون را طلای مایع نامید.

با گسترش امپراطوری روم در اطراف مدیترانه، روغن زیتون به یک تجارت مهم بدل شد و وضعیت تجاری منطقه را در آن زمان بهبود بخشید.

امروزه کشورهای نزدیک دریای مدیترانه با داشتن خاک، آب و هوای مناسب به مهمترین و بزرگترین تولید کننده محصولات زیتون تبدیل شده اند.

 

Share this post