بهترین شیوه طبخ ماهی/روغن زیتون

سرخ کردن ماهی با روغن زیتون

بهترین شیوه طبخ ماهی/روغن زیتون

👌🏻بهترین شیوه طبخ ماهی
🐟ماهی را با چه روغنی سرخ کنیم؟
✅مطالعات نشان می دهد بهترین روش طبخ ماهی سرخ کردن آن در روغن زیتون خام و تصفیه نشده می باشد.
✅سرخ کردن ماهی در روغن زیتون خام موجب می شود ماهی از لحاظ میزان امگا ۳ غنی تر شود.
به گفته محققان اسپانیایی ماهی سرخ شده در روغن زیتون فرابکر بهترین و سالمترین نوع طبخ ماهی است.

گل زیتون گل سلامتی

طبخ فیله ماهی با روغن زیتون

Share this post