بهترین زمان مصرف و نحوه نگهداری روغن زیتون

بهترین زمان مصرف و نحوه نگهداری روغن زیتون

بهترین زمان مصرف و نحوه نگهداری روغن زیتون

بهترین زمان مصرف و نحوه نگهداری روغن زیتون

درصورت نگهداری درست و اصولی، روغن زیتون را تا دوسال می توان نگهداری کرد. ناگفته  نماند که بهترین زمان مصرف روغن زیتون از لحاظ طعم و بو در صورت رعايت صحيح شرايط نگهداري تا سال اول هم پابرجاست. روغن زیتون را بهتر است در یخچال نگهداری نکنید، زیرا روغن زیتون اصل در سرما شروع به بستن می كند و حالتی کریستالی به خود میگیرد. رخداد اين اتفاق نشان دهنده روغن سالم است. پس از ان مي توان روغن زیتون رادر دمای اتاق گذاشت تا به حالت اولیه خود برگردد.

 

گل زیتون گل سلامتی

Share this post