طبقه بندی روغن زیتون های خوراکی و غیر خوراکی

طبقه بندی روغن زیتون های خوراکی و غیر خوراکی

طبقه بندی روغن زیتون های خوراکی و غیر خوراکی

طبقه بندی روغن زیتون های خوراکی و غیر خوراکی:

روغن زیتون بکر:

روغنی است که از میوه درخت زیتون و توسط روش های مکانیکی یا سایر روش های فیزیکی در شرایط معین به ویژه از نظر دمایی به گونه ای که سبب تغییر در ماهیت آن نشود، استخراج شده و هیچ گونه فرآوری به جز شستشو، صاف کردن و جداسازی بر روی آن انجام نشده است. که خود به دسته های زیر تقسیم بندی می شود:

 

۱- روغن زیتون فرا بکر(Extra Virgin Olive Oil):

به روغن زیتون بکر که اسیدیته آن بر حسب اسید اولئیک کمتر از ۸/۰ گرم در ۱۰۰ گرم باشد، روغن زیتون فرا بکر گفته می‌شود. میزان تولید این روغن معادل ۱۰ درصد کل تولید روغن زیتون می‌باشد.

 

 

۲- روغن زیتون بکر درجه یک(Virgin Olive Oil):

روغن زیتون بکری است که اسیدیته آزاد آن برحسب اسید اولئیک بیشتر از ۲ گرم در ۱۰۰ گرم نباشد.

 

 

۳- روغن زیتون بکر معمولی(Ordinary Virgin Olive Oil):

روغن زیتون بکری است که اسیدیته آزاد آن برحسب اسید اولئیک بیشتر از ۳/۳ گرم در ۱۰۰ گرم نباشد.

 

 

۴- روغن زیتون بکر لامپانت(Lamp ante Virgin Olive Oil):

روغنی است که اسیدیته آزاد آن برحسب اسید اولئیک بیشتر از ۳/۳ گرم در ۱۰۰ گرم باشد. این روغن از میوه های ناسالم یا میوه هایی حاصل از شرایط برداشت، نگهداری، حمل و نقل و فرآیند نامناسب بدست می آید.این روغن به صورت مستقیم قابل مصرف خوراکی انسان نمی باشد و بایستی پس از پالایش مورد استفاده قرار گیرد. این نوع روغن درحال حاضر تنها در مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روغن زیتون تصفیه شده( Refined Olive Oil):

روغن حاصل از تصفیه شیمیایی و یا فیزیکی روغن زیتون بکر به شرط عدم ایجاد تغییر در ترکیب تری گلیسریدی آن، روغن زیتون تصفیه شده نامیده می‌شود. میزان اسیدهای چرب آزاد این روغن نباید بیش از ۳/۰ گرم در ۱۰۰ گرم باشد. این روغن معمولاً از تصفیه روغن زیتون بکر با اسیدیته بالا تهیه می‌شود. در حدود ۵۰ درصد روغنهای زیتون بکر تولید شده در آب و هوای مدیترانه‌ای به دلیل بالا بودن میزان اسیدیته تصفیه می‌شوند. لازم به ذکر است که در تولید این روغن هیچ گونه حلالی جهت استخراج آن استفاده نشده است و تنها به علت بالا بودن اسیدیته تحت فرایندهای تصفیه فیزیکی و یا شیمیایی قرار گرفته است.

 

 

روغن تفاله زیتون (Olive pomace oil):

معمولاً شامل مخلوطی از روغن pomace تصفیه شده به همراه روغن زیتون بکر می‌باشد. این روغن از نظر متخصصین روغن زیتون از ارزش پایینتری برخوردار می‌باشد. با این حال ترکیب اسیدهای چرب این روغن کاملاً مشابه با روغن زیتون بوده و با توجه به بالا بودن نقطه دود آن، در برخی از کشورها از آن جهت روغن پخت‌و پز در رستورانها و منازل استفاده می‌شود. اسیدیته آزاد آن بر حسب اسید اولئیک بیشتر از ۱ گرم در ۱۰۰ گرم نیست.

گل زیتون ، گل سلامتی

انواع روغن زیتون (گل زیتون)

Share this post