انجماد روغن زیتون در هوای سرد

انجماد روغن زیتون در هوای سرد

انجماد روغن زیتون در هوای سرد
روغن زیتون محصولی طبیعی است که با توجه به پارامترهای متعدد در دماهای مختلف منجمد می شود. لذا منجمد شدن (بستن) روغن زیتون در یخچال و یا در هوای سرد در طول زمستان کاملا طبیعی می باشد که این یکی از راههای شناسایی روغن زیتون طبیعی و خالص است. هنگامیکه روغن زیتون در دمای معمولی قرار می گیرد، بلافاصله به حالت عادی و اولیه خود باز می گردد.
عواملی که بر روی منجمد شدن روغن زیتون تاثیر می گذارد به شرح ذیل می باشد:
حدود ۷۰% اسیدهای چرب موجود در روغن زیتون را اسید اولئیک(اسید چرب خوب) تشکیل می دهد که دمای انجماد آن زیر ۴ درجه سانتیگراد می باشد.
موم های طبیعی که بر روی میوه زیتون وجود دارد تا آن را از گزند حشرات، خشک کردن و… حفظ کند، به روغن زیتون وارد می شود که در فصل سرما باعث کریستاله شدن روغن زیتون می گردد.

گل زیتون ، گل سلامتی

Share this post