استخدام

محیط کار در فرازراهبرصبا :

1-    محیط کاری فرازراهبرصبا در تمامی ساعات اداری کاملا پویا و انعطاف پذیر می باشد و به هیچ وجه از همکاران انتظار انجام کار روتین در محیطی خشک نمی رود.
2-    فضایی دوستانه و صمیمی و همکاری بین کارکنان برقرار است. از زمانی که در فرازراهبرصبا شروع به کار می کنید شما عضوی از خانواده گل زیتون محسوب می شوید.
3-    الویت استخدام در فرازراهبرصبا تخصص ،چشم انداز ،هدف ،استعداد و اشتیاق کارکنان به شغل خود می باشد زیرا رضایت شغلی تنها در صورت کسب درآمد مطلوب بدست نمی آید.
4-    برای پیشرفت فردی و گروهی در شرکت، زمینه های بروز توانمندی  فراهم می شود.
5-  تمام افراد، متناسب با شغل خود تمام امکانات مورد نیاز را در شرکت دارا می باشند.
6-    محیط آرام شرکت در گرو درستی صداقت و احترام متقابل می باشد که این ویژگی ها از دید مدیریت شرکت حائز اهمیت می باشد.

 

شرایط کلی متقاضی استخدام :

1-    داشتن روحیه کار تیمی
2-    داشتن خلاقیت و ایده پردازی
3-    داشتن تسلط بر نرم افزارهای متناسب با شغل خود
4-    پر انرژی بودن
5-    مسئولیت پذیری
6-    روابط عمومی قوی

استخــدام و همـــکاری