استخدام

محیط کار در فرازراهبرصبا :

۱-    محیط کاری فرازراهبرصبا در تمامی ساعات اداری کاملا پویا و انعطاف پذیر می باشد و به هیچ وجه از همکاران انتظار انجام کار روتین در محیطی خشک نمی رود.
۲-    فضایی دوستانه و صمیمی و همکاری بین کارکنان برقرار است. از زمانی که در فرازراهبرصبا شروع به کار می کنید شما عضوی از خانواده گل زیتون محسوب می شوید.
۳-    الویت استخدام در فرازراهبرصبا تخصص ،چشم انداز ،هدف ،استعداد و اشتیاق کارکنان به شغل خود می باشد زیرا رضایت شغلی تنها در صورت کسب درآمد مطلوب بدست نمی آید.
۴-    برای پیشرفت فردی و گروهی در شرکت، زمینه های بروز توانمندی  فراهم می شود.
۵-  تمام افراد، متناسب با شغل خود تمام امکانات مورد نیاز را در شرکت دارا می باشند.
۶-    محیط آرام شرکت در گرو درستی صداقت و احترام متقابل می باشد که این ویژگی ها از دید مدیریت شرکت حائز اهمیت می باشد.

 

شرایط کلی متقاضی استخدام :

۱-    داشتن روحیه کار تیمی
۲-    داشتن خلاقیت و ایده پردازی
۳-    داشتن تسلط بر نرم افزارهای متناسب با شغل خود
۴-    پر انرژی بودن
۵-    مسئولیت پذیری
۶-    روابط عمومی قوی

استخــدام و همـــکاری